SelectOneMenuBean Archive

  • 1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c2e4fe0255e512755882/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c2e4fe02575565007099/] [crayon-59c2e4fe0257f113812168/] [crayon-59c2e4fe02589145179651/]   Çıktısı :     […]

    JSF 2 SelectOneMenu Kullanımı

    1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c2e4fe0255e512755882/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c2e4fe02575565007099/] [crayon-59c2e4fe0257f113812168/] [crayon-59c2e4fe02589145179651/]   Çıktısı :     […]

    Continue Reading...

Login