SelectOneMenu Archive

  • 1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c2e5239afb9110042711/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c2e5239afd3581504980/] [crayon-59c2e5239afe0814580715/] [crayon-59c2e5239afef451514197/]   Çıktısı :     […]

    JSF 2 SelectOneMenu Kullanımı

    1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c2e5239afb9110042711/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c2e5239afd3581504980/] [crayon-59c2e5239afe0814580715/] [crayon-59c2e5239afef451514197/]   Çıktısı :     […]

    Continue Reading...

Login