selectItems Archive

  • 1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c4485e311f7120940970/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c4485e31216039749516/] [crayon-59c4485e31228029455341/] [crayon-59c4485e31253240971843/]   Çıktısı :     […]

    JSF 2 SelectOneMenu Kullanımı

    1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c4485e311f7120940970/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c4485e31216039749516/] [crayon-59c4485e31228029455341/] [crayon-59c4485e31253240971843/]   Çıktısı :     […]

    Continue Reading...

Login