h:selectOneMenu Archive

  • 1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c8e79e91189942309408/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c8e79e911aa050263787/] [crayon-59c8e79e911c1803187063/] [crayon-59c8e79e911d1067885408/]   Çıktısı :     […]

    JSF 2 SelectOneMenu Kullanımı

    1. Managed Bean   İlk önce bean sınıfımızı oluşturalım ve bean sınıfı çağırılduğı anda liste doldursun.  SelectOneMenuBean.java [crayon-59c8e79e91189942309408/]   Arayüz oluşturuyoruz .. [crayon-59c8e79e911aa050263787/] [crayon-59c8e79e911c1803187063/] [crayon-59c8e79e911d1067885408/]   Çıktısı :     […]

    Continue Reading...

Login